Thứ 5 Ngày 13 tháng 06 năm 2024

Văn bản Pháp quy

STT Số hiệu Ngày ban hành Danh mục Trích yếu
1 Hướng dẫn số 10/HD-BTV 14/12/1901 Văn bản hoạt động Hội Hướng dẫn triển khai mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" tại địa bàn Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hội An (2022-2025)
2 Kế hoạch số 101/KH-BTV ngày 15/8/2023 14/12/1901 Văn bản hoạt động Hội Kế hoạch triển khai hiệu quả nội dung "3 sạch" trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đến năm 2025
3 26/2017/QĐ-UBND 17/11/2017 Tài liệu hoạt động Hội Quyết định Ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 4088/QĐ-UBND 17/11/2017 Tài liệu hoạt động Hội Quyết đinh Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 1819/QĐ-TTg 16/11/2017 Tài liệu hoạt động Hội Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
6 4048/QĐ-UBND 15/11/2017 Tài liệu hoạt động Hội Quyết định công bố TTHC mới ban hành và TTHC hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
7 6261/UBND-KTTH 13/11/2017 Văn bản hoạt động Hội Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
8 96/KH-UBND 10/07/2017 Văn bản hoạt động Hội Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018
9 27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Văn bản hoạt động Hội Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
10 4112/QĐ-UBND 22/11/2017 Tài liệu hoạt động Hội Quyết định về việc kiện toàn Đoàn thẩm định các tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 52
Tháng này 5697
Tổng truy cập 460933